บริษัท ฟาสเทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ฟาสเทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 51/119 หมู่ 2 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 เริ่มก่อตั้งบริษัทปี พ.ศ. 2545 ดำเนินธุรกิจด้านงานบริการการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และรับผลิตอะไหล่มอเตอร์ให้บริการทั้งภาคธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดเล็ก ทั่วภูมิภาคของไทย

ทางบริษัทฟาสเทค มีบุคคลากรที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในการซ่อมมอเตอร์มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และมีทีมงานช่างที่คอยให้การบริการตลอด 24 ชั่วโมง ทางบริษัทฟาสเทค มีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานได้ รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ได้ใช้บริการมาโดยตลอด

 

 

ทางบริษัทฟาสเทค ขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจที่จะใช้บริการของเรา โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้ตามวันและเวลาทำการของบริษัท

ทั้งนี้ทางบริษัทมีนโยบายให้บริการงานเร่งด่วน 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดอีกทั้งบริษัทมียานพาหนะตั้งแต่รถบรรทุก 4 ล้อ ถึง 6 ล้อหลายคันไว้บริการลูกค้าทั้งไปและกลับ